Arts gràfiques

Agustí Serra i Fontanet

Estudis Grau Superior

Grau Superior

Aquests estudis capaciten per tal de dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte pel medi ambient.

 • M1 Materials de producció gràfica
 • M2 Organització dels processos de preimpressió digital
 • M3 Disseny de productes gràfics
 • M4 Gestió de la producció en processos d’edició
 • M5 Producció editorial
 • M6 Disseny estructural d’envàs i embalatge
 • M7 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia
 • M8 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia
 • M9 Comercialització de productes gràfics i atenció al client
 • M10 Formació i orientació laboral
 • M11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 • M13 Formació en centres de treball