Arts gràfiques

Agustí Serra i Fontanet

Estudis Grau Mitjà

Grau Mitjà

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

 • M1 Tractament de textos
 • M2 Tractament d’imatge en mapa de bits
 • M3 Imposició i obtenció digital de la forma impressora
 • M4 Impressió digital
 • M5 Compaginació
 • M6 Il·lustració vectorial
 • M7 Identificació de materials en preimpressió
 • M8 Realització de publicacions electròniques
 • M9 Formació i orientació laboral
 • M10 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M11 Anglès tècnic
 • M12 Síntesi
 • M13 Formació en centres de treball